נשים למען נשים

תרומות

כל תרומה תעזור ישירות לנשים ולילדים ותיתן לעמותה את היכולת להמשיך ולהפעיל את המקלט ולהעניק את הטיפול החשוב של שיקום הנשים והילדים.

עמותת "נשים למען נשים" מוכרת על ידי מס הכנסה כמוסד ציבורי לצורך קבלת תרומות(סעיף 46) המאפשר לקבל החזר מס הכנסה  35% מגובה התרומה.

משרד הרווחה מסייע בפיקוח על המקלט ובתמיכה כספית. יחד עם זאת תמיכה זו אינה מאפשרת מימוש  כל תכניות הטיפול. שיקום הנשים וילדיהן והוצאתם ממעגל האלימות לחיים עצמאיים ויצרניים דורשים משאבים אנושיים וכלכליים רבים.

התרומות מיועדות במישרין לפעילות הנשים והילדים ולא לצרכים משרדיים.

תורמים מוזמנים ליעד את תרומתם לפעילות מיוחדת שתבחר על ידם, בתאום עם העמותה.

ניתן להנציח חדרים או מקומות יעודיים( מועדון, גן הילדים וכו…) על שם שיבחר על ידי התורם.

המחאה

תרומה באמצעות המחאה לפקודת "נשים למען נשים" ת.ד. 5985 חיפה 3105802

העברה בנקאית

תרומה כספית באמצעות העברה בנקאית לחשבון עמותת "נשים למען נשים"

הבנק הבינלאומי סניף 006,חיפה, הבנקים 3, חשבון מס' 600776

תרומה באמצעות כרטיס אשראי