נשים למען נשים

יעוץ משפטי

כל הנשים השוהות במקלט זכאיות לסיוע משפטי במהלך שהייתן ועד לסיום ההליכים המשפטיים.

ההליך המשפטי נועד לאפשר לכל אישה, לפעול למען מימוש זכויותיה, והוא חלק מתהליך ההעצמה, ומשולב במערך הטיפולי הכולל.

כל אישה במקלט מקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, שמטרתו להציג בפניה את כלל האפשרויות

החוקיות, ולהכינה לקראת הצפוי לה בתהליך המשפטי.

הייעוץ המשפטי הניתן לאישה מסייע לה בנושאים של משמורת על ילדיה, מזונות, טיפול בחובות, זכויות דיור ורכוש, והבהרת זכאותה באם תבחר להיפרד מבעלה או לקראת שלום בית עימו.

עורכת הדין מייצגת את האישה אל מול מערכות החוק, המשפט ורשות המדינה בתי הדין

הרבניים, השרעיים ובבתי המשפט לענייני משפחה, ומכינה את האישה לדיונים אלו.